​رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در دومین نشست تخصصی سالیانه بازرسان و مدرسان مبارزه با پول‌شویی بانک صادرات ایران، بر آگاهی از مقررات و اجرای آنها تاکید کرد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محمدحسین دهقان منشادی، رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در این نشست با تاکید بر اثرگذاری بازرسان در فرآیند مبارزه با پول‌شویی، انگاره «تعارض میان جذب منابع و مبارزه با پول‌شویی» را رد کرد و گفت: رعایت مقررات، به معنی احتراز از مشتری‌مداری نیست.

او خطاب به بازرسان حاضر در این همایش اظهار کرد: شما سفرای مبارزه با پول‌شویی هستید. نگاه و نگرش شما بیش از تصورتان روی مبارزه با پول‌شویی اثرگذار است. در عین حال توهم تغییر همه موارد را نیز نباید داشته باشیم، چون این امر شدنی نیست و سرخورده می‌شویم.

دهقان منشادی با طرح این سوال که چند مطالعه علمی درباره رابطه دقیق میان اجرای قانون و کاهش جذب منابع انجام شده است؟ گفت: اجرای قانون با جذب منابع ارتباطی ندارند. کافی است دقت کنیم که آیا مشتریان ویژه، آورده ویژه‌ای هم دارند؟ در بیشتر اوقات، متوجه می‌شویم، اغلب این مشتریان آورده‌ای برای بانک نداشته‌اند و فقط برای نقل و انتقال از ما استفاده کرده‌اند. منطق پول‌شویی این است و هیچ پول‌شویی عاقل و حرفه‌ای پول خود را در بانک نمی‌گذارد.

رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی تصریح کرد: مبارزه با پول‌شویی در یک کلمه یعنی «شفافیت»، در یک تعریف چند کلمه‌ای اما یعنی «ارایه خدمات مطابق با نیاز مشتری». نیاز مشتری از مستنداتی که از مشتری دریافت می‌کنیم، به دست می‌آید. شغل، سطح تحصیلات و مواردی از این دست، سطح نیاز او به پول و جابه‌جایی پول را به ما نشان می‌دهد.

او اظهارکرد: بیشترین اثرگذاری بازرسان در زمان انجام بازرسی است، از این‌رو، ضروری است بازرسان به آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی مسلط باشند و بدون استناد به مفاد آن، عمل نکنند و سخنی به زبان نیاورند.

دهقان منشادی با بیان این که آدم بدون دغدغه و بدون داشتن حس مسئولیت اجتماعی برای ایفای وظیفه بازرسی مناسب نیست، گفت: بازرسی به فردی نیاز دارد که نسبت به تحولات جامعه خود حساس باشد و متناسب با ابزارهایی که در اختیار دارد، برای کاهش مشکلات اجتماعی گام بردارد.

او با اشاره به سوءاستفاده از بیکاران و حساب‌های آنها، اعلام کرد: ۹۰ درصد مشتریانی که از آنها سوء استفاده می‌شود، نسبت به این قضیه بی‌خبر هستند. پول به حساب آمده و از بانک نیز خارج شده و برای بانک سودی نداشته است، اما به خاطر مشتری ما باید اقدام کنیم و قدری از گرفتارهای اجتماعی کم کنیم.

او افزود: نگاه بانک مرکزی این است که اگر بانک‌ها طبق ضوابط عمل کنند، برخی از مشکلات حتی مشکلات اجتماعی رفع خواهد شد.

او همچنین با تاکید بر این که هزینه نظارت با بانک‌ها است، نسبت به عواقب کیفری عدم نظارت بر اساس ماده ۵۰ آیین‌نامه مبارزه با پولشویی هشدار داد.