سید مرتضی افقه، اقتصاددان کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست، بلکه به معنای کاسته شدن از سرعت افزایش قیمت کالاهاست. این مطلب را مقایسه کنید با زمانی که مردم در مورد آمارهای اعلامی مرکز آمار دچار شک می شوند و ابزار می کنند که زمانی که برای خرید به فروشگاه مراجعه می کنند، […]

سید مرتضی افقه، اقتصاددان

کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست، بلکه به معنای کاسته شدن از سرعت افزایش قیمت کالاهاست. این مطلب را مقایسه کنید با زمانی که مردم در مورد آمارهای اعلامی مرکز آمار دچار شک می شوند و ابزار می کنند که زمانی که برای خرید به فروشگاه مراجعه می کنند، قیمت ها کاهش نیافته؛ در حالی که دولت گفته تورم کم شده است.

بنابراین تورم به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت هاست. در آمار اعلام می شود که سرعت تورم در مرداد ماه نسبت به ماه قبل کم شده است. از آنجایی که تحول اساسی در ساختارهای اقتصادی رخ نداده، می توان اولین دلیل دخیل در کاهش تورم را کاهش تقاضای مردم دانست.

ریشه آن نیز به کاهش قدرت خرید مردم برمی گردد. به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم، کاهش درآمدهای دولتی و تعطیلی بسیاری از فعالیت ها درآمد مردم به طور محسوسی کاهش یافته و زمانی که درآمد مردم پایین بیاید، عملا تقاضا در بازار کم می شود و این کاهش تقاضا منجر به کاهش سرعت تورم شده است. بنابراین کاهش تورم را نمی شود به حساب یک سیاست گذاری گذاشت هرچند دولت سعی کرده با سیاست های مالی و پولی، این تقاضا را کنترل کند؛ یعنی بخشی از این کاهش تقاضا می تواند به دلیل سیاست های پولی و مالی دولت باشد و هم بخشی هم به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم نسبت به ماه قبل. ماه های آینده نیز اگر اتفاق خاصی در فضای اقتصادی نیفتد همین وضعیت را شاهد خواهیم بود؛ یعنی سرعت تورم باز هم کاهش پیدا کند مگر اینکه دولت سیاست های پولی خود را رها کند.

نکته دوم مقایسه بین تورم شهری و روستایی است. محاسبه نرخ تورم نیز به این صورت است که بانک مرکزی قیمت ۳۰۰ قلم کالا را به صورت نمونه که بیشترین وزن را در مصرف خانوارها دارد هر روز مبنا قرار می دهد و به صورت میانگین با استفاده از روش خاصی محاسبه می کند؛ یعنی به برخی کالاها که سهم بالاتری در مصرف مردم دارند وزن بیشتری می دهد و بالعکس. به دلیل اینکه در این مدت قیمت مسکن در کشور به خصوص در کلانشهرها افزایش پیدا کرد، طبیعی بود که بخش قابل توجهی از سهم افزایش تورم به دلیل افزایش قیمت مسکن باشد. این در حالی است که در روستاها به دلیل اینکه این تحول در بخش مسکن رخ نداده، طبیعی است که تورم در آنجا کمتر محسوس است؛ ولی سرعت افزایش تورم در شهرها که دلیل عمده آن به دلیل کاهش قدرت خرید است، نمود بیشتری دارد. البته گمانه زنی دیگری هم مطرح است. می توان این گونه تحلیل کرد که به خاطر سیاست هایی که در بورس اعمال شد، بخش قابل توجهی از نقدینگی مردم به آن بازار جذب شد و بنابراین احتمال این هست که نقدینگی وقتی به سمت پس انداز و سرمایه گذاری برود مصرف آن برای خرید کالاها کم می شود و کاهش مصرف یعنی کاهش تقاضا و به تبع کاهش سرعت تورم.