در گام بعدی سرویس‌های فرایندی واحد نیز با ارسال تجهیزات باقی‌مانده و تکمیل عملیات نصب مکانیکی، راه‌اندازی خواهند شد.

به گزارش درآمد نیوز در گام بعدی سرویس‌های فرایندی واحد نیز با ارسال تجهیزات باقی‌مانده و تکمیل عملیات نصب مکانیکی، راه‌اندازی خواهند شد.

تکمیل عملیات پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی کمپرسورهای فرایندی واحد در مرحله بعد انجام خواهد شد که این مهم، طی هماهنگی‌های صورت‌گرفته با حضور نماینده شرکت سازنده و با همکاری و استفاده از توان مهندسان داخلی تحقق خواهد یافت.
طرح HYCO شرکت پتروشیمی کارون برای تولید سالیانه ۳۵ هزار تن منو اکسید کربن و ۱۲ هزار تن هیدروژن طراحی شده که نیاز واحدهای پائین دستی پتروشیمی کارون به تأمین خوراک منو اکسید کربن و هیدروژن را به طور کامل مرتفع خواهد کرد.
با راه‌اندازی واحد HYCO ، پتروشیمی کارون قادر خواهد بود با ظرفیت اسمی خود به تولید گریدهای مختلف ایزوسیانات پرداخته و کلیه نیازهای صنایع پایین‌دستی کشور را تأمین کند.
با تأمین منابع مالی و تلاش همکاران شرکت‌های مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و طراحی مهندسی صنایع انرژی، با راه‌اندازی واحد HYCO برگ زرین دیگری در رشد تولید صنعت پتروشیمی کشور در آینده نزدیک حاصل خواهد شد./ روابط‌عمومی پتروشیمی کارون