مراسم معارفه ترابی پور با حضور محسن بزرگ‌زاده سرپرست معاونت توسعه بازار و شبکه فروش و سعید کلوانی مدیر حسابرسی شرکت بیمه سرمد برگزار شد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد ، مراسم معارفه ترابی پور با حضور محسن بزرگ‌زاده سرپرست معاونت توسعه بازار و شبکه فروش و سعید کلوانی مدیر حسابرسی شرکت بیمه سرمد برگزار شد. در این جلسه ضمن معرفی آقای ترابی‌پور به عنوان سرپرست جدید، در دیداری با کارکنان و نمایندگان شعبه اهواز به بررسی مسائل و مشکلات نمایندگان و بررسی وضعیت عملکرد نمایندگان و شعبه پرداخته شد و راهکارهایی برای پیشبرد فروش در این جلسه ارائه گردید. از جمله سوابق ترابی‌پور می توان به مدیر شعبه شمال تهران و مدیر شعبه استان خوزستان بیمه کوثر اشاره کرد.