سود موثر صندوق سرمایه‌گذاری نخل، معادل ۲۷/۵۵ درصد به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.

به گزارش درآمد نیوزبه نقل از روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس، سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نخل خلیج فارس (در دوره ۳۰ روزه منتهی به پایان آذرماه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۷/۵۵ درصد موثر (سالانه شده) و به ازای هر واحد ۲۰۲ ریال به حساب سرمایه‌گذاران پرداخت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری نخل از جمله صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود بوده که در ۳۰ هر ماه سود دوره‌ای محاسبه و روز کاری بعد به حساب مشتری واریز خواهد شد.

یادآور می‌شود، در صورتی که یکم ماه تعطیلی رسمی باشد واریز سود، در روز کاری بعد از تعطیلی صورت خواهد پذیرفت.