به گزارش درآمد نیوز به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، رضا ساعدی فر در این نشست که با حضور مدیرعامل، هیات مدیره و روسای شعب بانک تشکیل شد، اهم سیاست های اعتباری بانک را بر شمرد و گفت: جذب منابع کم هزینه و افزایش درآمد بانک بطور جدی […]

به گزارش درآمد نیوز

به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، رضا ساعدی فر در این نشست که با حضور مدیرعامل، هیات مدیره و روسای شعب بانک تشکیل شد، اهم سیاست های اعتباری بانک را بر شمرد و گفت: جذب منابع کم هزینه و افزایش درآمد بانک بطور جدی مبنای تصمیم‌گیری در تمامی فعالیت‌های شعب و ستاد است.
وی با تاکید بر اهمیت پیگیری و وصول مطالبات توسط کلیه ارکان اعتباری بانک، اظهار داشت: ارائه تسهیلات و خدمات به مشتریان با رویکرد اولویت دهی به تأمین مالی مشتریان صادراتی و شرکت­های دانش بنیان و همچنین نظارت بر مصرف صحیح منابع بانک در فعالیت‌های تولیدی و صادراتی مشتریان با تمرکز بر هزینه کرد تسهیلات از محل حساب­های مشتری نزد بانک در دستور کار بانک قرار دارد.
ساعدی فر با اشاره به محدودیت منابع بانک جهت پرداخت تسهیلات گفت:، ارکان اعتباری شعب در زمان اخذ درخواست های تامین مالی مشتریان می توانند نسبت به هدایت بخشی از نیاز متقاضیان به سمت تامین مالی از طریق بازار سرمایه از جمله تامین مالی جمعی(Crowdfunding) و انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کنند.
معاون اعتبارات، ضمن تاکید بر لزوم تناسب گردش حساب های مشتریان با تسهیلات و خدمات دریافتی از بانک، اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع بانک، گفت: حداکثر مبلغ تسهیلات ریالی قابل پرداخت معادل پنج برابر میانگین وزنی حساب­های مشتری برای خرید دین اعتباراسنادی ریالی وخرید دین اسناد تجاری (چک) معتبر با سررسید حداکثر ششماهه و ۴ برابر میانگین وزنی حساب­های مشتری برای سایر تسهیلات پرداختی در نظر گرفته شده است.
معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران در ادامه این نشست به تشریح سیاست های تعیین شده در کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان پرداخت و گفت: در راستای نظارت بر نحوه اجرای مصوبات صادره در ارکان اعتباری بانک، شعب موظفند در فواصل زمانی سه ماهانه(فصلی) گزارشات نظارتی درخصوص نحوه نظارت بر مصرف تسهیلات و تعهدات کلان را به معاونت اعتبارات ارسال کنند.
زیرساخت های لازم برای توسعه بانکداری شرکتی در بانک توسعه صادرات ایران
معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران با اعلام اینکه انعقاد تفاهم نامه با شرکت ها و هلدینگ های بزرگ که دارای فروش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان هستند در دستور کار است، گفت: طرح ۸ الماس بانک به شرکت ها و هلدینگ های مدنظر در راستای توسعه بانکداری شرکتی ارایه شده که شامل پرداخت و تخصیص تسهیلات ارزی، حد خرید دین، مرابحه واردات کالا، سرمایه درگردش ریالی، سقف انواع ضمانتنامه، انتشار اوراق، سقف تعهد ارائه برگ سبز گمرکی و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی می شود.
انتظارات از شعب بانک توسعه صادرات ایران
ساعدی فر با اشاره به اینکه با آغاز سیاست های اعتباری جدید بانک، لزوم جدیت در عملکرد شعب بیش از گذشته احساس می شود گفت: شعب موظفند در بازه زمانی یک ماهه به مصوبات ارسالی از سوی کارگروه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پاسخ داده و قراردادهای تسهیلاتی را مطابق نظرات مدیریت محترم امور حقوقی تکمیل کنند.

وی یاداور شد: شعب مکلفند ضمن برگزاری منظم جلسات کمیته وصول مطالبات خود، مصوبات پیشنهادی کمیته های مذکور را براساس دستورالعمل وصول مطالبات تنظیم کرده و با ایجاد زمینه مناسب برای وصول مطالبات، راهکارهای متنوع به مشتریان ارایه دهند.
معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران ابراز امیدواری کرد بانک با همفکری و هم­افزایی شعب وارکان اعتباری بانک در مسیر اجرای سیاست های جدید اعتباری موفق عمل کند.

مقاله اصلی