سید هادی شیخ الاسلامی در مراسم تجلیل از خادمان اربعین۱۴۰۲ ضمن تقدیر از خادمان اربعین شرکت بیمه میهن گفت: تجربه گرانسنگ بیمه میهن در مراسم اربعین امسال برکات مادی و معنوی بسیاری برای صنعت بیمه به همراه داشت که می تواند سنگ بنای برنامه ریزی ها در سال های آتی باشد.

به گزارش درآمد نیوز سید هادی شیخ الاسلامی در مراسم تجلیل از خادمان اربعین۱۴۰۲ ضمن تقدیر از خادمان اربعین شرکت بیمه میهن گفت: تجربه گرانسنگ بیمه میهن در مراسم اربعین امسال برکات مادی و معنوی بسیاری برای صنعت بیمه به همراه داشت که می تواند سنگ بنای برنامه ریزی ها در سال های آتی باشد.