سامانه مودیان مالیاتی در سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و حدود یک سال و نیم از برنامه ریزی برای اجرای این قانون گذشته است. با راه اندازی این سامانه تمام سازمان ها ارگان ها، ادارات، اصناف، پزشکان و همچنین تمام کسانی که به نوعی فعالیت اقتصادی دارند باید در سامانه مودیان مالیاتی ثبت نام و حضور پیدا کنند.

به گزارش درآمد نیوز – آذین ؛ به گفته این نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی، مشکل اصلی سازمان امور مالیاتی در کشور این است که مودیان خودش را نمی شناسد. بسیاری از فعالان اقتصادی از دید سازمان امور مالیاتی پنهان هستند و در نتیجه از آنها مالیاتی اخذ نمی شود اما با راه اندازی این سامانه مشخص می شود که افراد چه میزان ورودی و خروجی حساب دارند و بر اساس دستگاه پوز در اختیار اصناف، مالیات تعیین می شود.یعنی نوعی انضباط مالی برقرار می شود.

انور حبیب زاده بوکانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ما درباره میزان تاثیر راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی بر ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور گفت: سامانه مودیان مالیاتی در سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و حدود یک سال و نیم از برنامه ریزی برای اجرای این قانون گذشته است. با راه اندازی این سامانه تمام سازمان ها ارگان ها، ادارات، اصناف، پزشکان و همچنین تمام کسانی که به نوعی فعالیت اقتصادی دارند باید در سامانه مودیان مالیاتی ثبت نام و حضور پیدا کنند.

حبیب زاده بوکانی در ادامه خاطرنشان کرد: هدف از راه اندازی سامانه جلوگیری از فرارهای مالیاتی است و این سامانه وظایف محوله بر سازمان امور مالیاتی را نیز تسهیل خواهد کرد. این شبکه می تواند نتایج خوبی را در زمینه اخذ مالیات ها و شفافیت اقتصادی در پی داشته باشد.

به گفته این نماینده مجلس،  عدم شفافیت در اقتصاد، بی اطلاعی دولت و دستگاه‌های مربوطه از جریان کالا و بی عدالتی در حوزه اخذ مالیات را باید با توسعه سامانه‌های الکترونیکی کاهش دهیم.

به گفته این نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی، مشکل اصلی سازمان امور مالیاتی در کشور این است که مودیان خودش را نمی شناسد. بسیاری از فعالان اقتصادی از دید سازمان امور مالیاتی پنهان هستند و در نتیجه از آنها مالیاتی اخذ نمی شود اما با راه اندازی این سامانه مشخص می شود که افراد چه میزان ورودی و خروجی حساب دارند و بر اساس دستگاه پوز در اختیار اصناف، مالیات تعیین می شود.

این نماینده مجلس درباره میزان حذف ممیز های مالیاتی از فرآیند اخذ مالیات با راه‌اندازی این سامانه گفت: دولت در حال حاضر و همچنین از سال های گذشته در صدد کوچک کردن خود بوده است و هم اکنون که همه چیز الکترونیکی شده، با راه‌اندازی این سامانه می توان شاهد کاهش نیروی انسانی در فرایند اخذ مالیات ها و کاهش هزینه ها و خطاهای انسانی بود. حقوق افراد در کشور ضایع نمی شود و مالیاتی که حقشان است از آنها گرفته می شود.

حبیب زاده بوکانی ادامه داد:  سامانه مودیان می‌تواند به کمک دولت بیاید تا سوداگران و واسطه‌ها را شناسایی کند، از این طریق می‌توان از افرادی که در بزنگاه‌های فاصله بین عرضه و تقاضا ظاهر می‌شوند و سود‌های کلانی به جیب می‌زنند، مالیات‌های سنگین‌تری گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با راه اندازی این سامانه و شناسایی مودیان مالیاتی جدید درآمد پایداری از مالیات برای دولت شکل می گیرد ادامه داد: در سال‌های گذشته کشور عمدتاً با درآمد نفتی اداره می شده است در حالی که در کشورهای پیشرفته اداره امور کشور با درآمد مالیاتی صورت می‌گیرد. اما با توجه به اینکه در سال‌های گذشته با توجه به مشکلاتی مثل تحریم فروش نفت به مشکل خورده برنامه ریزی لازم صورت گرفته تا با استفاده از افزایش پایه های مالیاتی و شکل‌گیری درآمدی پایدار برای دولت اداره امور کشور با استفاده از مالیات صورت بگیرد.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه درباره میزان جلوگیری از فساد  وفرار مالیاتی در کشور گفت: با راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی به دلیل اینکه حساب تمام فعالان اقتصادی بررسی می شد امکان فرار مالیاتی کاهش پیدا می کند و از سهم اقتصادی زیر زمینی ما کاسته می شود اما نمی توان گفت که این فرار مالیاتی به صفر می رسد، کشورهای پیشرفته هم با وجود توسعه یافتگی در فرآیند اخذ مالیات باز هم با فرار مالیاتی رو به رو هستند؛ این مشکل مختص به کشور ما نیست.

حبیب زاده بوکانی تاکید کرد: با استفاده از این سامانه و افزایش درآمدهای مالیاتی می توانیم وابستگی به درآمد نفتی را قطع کنیم. سامانه مودیان مالیاتی می تواند جلوی اقتصاد زیرزمینی را در کشور بگیرد اما این مسئله زمان بر است و مردم باید بتوانند با این شیوه جدید خودشان را تطبیق دهند.