شرکت بیمه حکمت صبا با شعار زندگی با حکمت در پی آن است تا نیازهای بیمه ای آینده نوجوانان کشور را از طریق بیمه های عمر و سرمایه گذاری تامین و در جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه دراین استان گام های موثری را بردارد.

به گزارش درآمد نیوز بر این اساس، در این مراسم اسماعیل قاسمی معاون تحقیق و توسعه بازار شرکت بیمه حکمت صبا ضمن برشمردنِ خدمات بیمه ای در راستای ترویج فرهنگ بیمه خاطر نشان کرد : شرکت بیمه حکمت صبا با شعار زندگی با حکمت در پی آن است تا نیازهای بیمه ای آینده نوجوانان کشور را از طریق بیمه های عمر و سرمایه گذاری تامین و در جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه دراین استان گام های موثری را بردارد.

گفتنی است،شرکت بیمه حکمت صبا با برگزاری مسابقه بیمه ای و هدیه به دانش آموزان به عنوان مهمترین فعالیت در این مراسم ، اقدام نمود.