شعبه نمایشگاه در منطقه شمال غرب تهران واقع شده است و تا منطقه ۲۲ تهران وسعت جغرافیایی تحت پوشش بیمه ای این شعبه بوده و۱۰۷ نماینده جنرال و۲نماینده حقوقی دارد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، مصطفی رستمی مدیر شعبه نمایشگاه با بیان اینکه با تلاش و همت همکاران و نمایندگان این شعبه در ۹ماهه سال جاری ۳۹۶۰ میلیارد ریال حق بیمه جذب کردیم که این رقم معادل ۵۰درصد رشد نسبت به سال قبل می باشد وبیشترین رشد در رشته های حوادث ومهندسی وکمترین رشد در رشته حمل کالا و ثالث است ، گفت: میزان خسارت پرداختی برابر ۱۸۴۶ میلیارد ریال معادل ۵۹ درصد رشد بوده و براساس سیاست های ابلاغی در جهت متناسب سازی ترکیب پرتفوی ، حق بیمه دریافتی در رشته ثالث با ۱۰ درصد کاهش از ۶۸ درصد به ۵۸ درصد می باشد .
رستمی با اشاره به اینکه بدهکاران شعبه ۱۴ درصد از حجم عملیاتی را تشکیل می دهد که عمده آن نیز سررسید نشده می باشد و با تلاش وپیگیری همکاران ونمایندگان پرتلاش این رقم مربوط به یک ماه گذشته بوده ودر شفاف ترین حالت نسبت به بدهکاران و اقلام باز حساب ها هستیم گفت: با استفاده از هوش تجاری و برنامه روزانه کلیه فعالیت ها رصد و تحلیل می گردد و با توجه با اضافه شدن بخش نمایندگان به این نرم افزار پیگیری وکنترل امور بخش فروش نیز بهتر و آسان تر شده ودر خصوص اصلاح ترکیب پرتفوی وانتخاب ریسک مناسب به صورت منظم با آنها گفتگو ومذاکره داریم.
مدیر شعبه نمایشگاه با اشاره به توانمندسازی همکاران و ارائه آموزش های منظم گفت : در گذشته هر یک از همکاران فقط در یک رشته فعالیت وتخصص داشتند که با جاری سازی گردش شغلی در حال حاضر حد اقل در دو رشته و بعضی از آنها در چند رشته تخصص و مهارت فنی پیدا کرده اند . همچنین به توجه به سیاست های شرکت و جلسات توجیهی روند توسعه فروش بیمه های خرد از جمله طرح حامی و اصناف را برنامه ریزی نموده و به توفیقات خوبی از جمله کسب رتبه یک طرح حامی به تناسب تعداد نمایندگان و رتبه دو در طرح اصناف را در استان به دست آوردیم و با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی مدیریت بیمه های اموال در ۱۶ روز ابتدای دی ماه بیشترین رشد سطح کشوری متعلق به این شعبه می باشد.
رستمی این توفیق را مدیون حمایت و پشتیبانی خوب همکاران از شبکه فروش دانست و گفت برنامه منظم نظارتی به صورت سیستمی و فیزیکی انجام می شود و خود را ملزم به پاسخگویی سریع از نمایندگان می دانیم .
در این گفتگو رضا پورمند معاون شعبه نمایشگاه نیز حضور داشتند و در خصوص مزیت وچابکی شعبه های کوچک ، ارائه آموزش های تخصصی به کارشناسان بازدید اولیه و نظارت وبازنگری در میزان افزایش تعهدات بازدید بیمه های بدنه ، مطالبی را مطرح کردند .