گزارش اداره کل آمار و بودجه و اعلام اداره کل بازاریابی و توسعه بازار، مدیریت شعب استان خراسان رضوی با تحقق ۲۰۰ درصد در رتبه نخست و مدیریت شعب استان‌های سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به ترتیب با تعداد ۸ هزار و ۶۸ و ۱۷ هزار و ۸۲۵ دستگاه در جایگاه دوم و سوم، افزایش تعداد پایانه‌های فروشگاهی متصل به حساب‌های پست بانک ایران در آبان ماه سال ۱۴۰۲ قرار گرفتند.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر طبق گزارش اداره کل آمار و بودجه و اعلام اداره کل بازاریابی و توسعه بازار، مدیریت شعب استان خراسان رضوی با تحقق ۲۰۰ درصد در رتبه نخست و مدیریت شعب استان‌های سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به ترتیب با تعداد ۸ هزار و ۶۸ و ۱۷ هزار و ۸۲۵ دستگاه در جایگاه دوم و سوم، افزایش تعداد پایانه‌های فروشگاهی متصل به حساب‌های پست بانک ایران در آبان ماه سال ۱۴۰۲ قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، مدیریت شعب استان‌های سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی در آبان ماه سال جاری، به ترتیب ۲۰۰ و ۱۹۱٫۸ درصد در نصب پایانه‌های فروشگاهی متصل به حساب‌های بانک رشد داشته‌اند.
بر اساس این آمار، درصد افزایش تعداد پایانه های فروشگاهی در سطح کشور در این بازه زمانی، نسبت به اسفند ١۴٠١ بصورت تجمعی بالغ بر ۷٫۸۴ درصد بوده است و در مجموع استان‌ها، در آبان ماه گذشته ۱۴۳٫۷درصد از اهداف تعیین شده خود را محقق کرده‌اند.