رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد از افزایش ظرفیت ۴۰ میلیون تنی تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش درآمد نیوز بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور گفت: در حال حاضر ما ۲۲ میلیون تن، تولید شمش داریم در بهترین حالت ۱۰ میلیون آن داخل کشور مصرف می شود به طوری که ۱۲ میلیون تن صادرات داریم.

او گفت: متاسفانه عوارض صادرات و معافیت از مالیات را که می تواند مشوق باشد را برمی دارند، به طور کلی تولید افزایش یافته است اما محدودیت صادرات می گذارند.

سبحانی گفت: تولید فولاد کشور ۳۰ میلیون تن است اگر سال ۱۴۰۳ محدودیت گاز طبق روال امسال باشد و اوضاع بهبود پیدا کند ظرفیت ۱۰ میلیون تنی خواهیم داشت و اگر محدودیت در زمینه گاز و برق نداشته باشیم این رقم به ۴۰ میلیون تن می رسد.