به گزارش درآمد نیوز به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی ، دانشگاه ها و نهاد های پژوهشی و آموزشی عرصه بانک و بیمه ، […]

به گزارش درآمد نیوز

به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی ، دانشگاه ها و نهاد های پژوهشی و آموزشی عرصه بانک و بیمه ، دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال ، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی را برگزار می کند.

بنابر این گزارش، تحول دیجیتال و نقشه راه نظام بانک و بیمه ای در ایران ، نقش نظام بانک و بیمه در حکمرانی دیجیتال، چابکی نظام بانک و بیمه کشور در اکو سیستم دیجیتال و آینده پژوهی نظام بانک و بیمه کشور در مواجهه با هوش مصنوعی محورهای برگزاری این کنفرانس است.

این گزارش می افزاید، دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال ، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی و با هدف رصد وضعیت کشور در بخش بانک و بیمه در حوزه دیجیتال روز شنبه مورخ ۱۶ دی ماه سال ۱۴۰۲ در مرکز همایش های بین المللی صداو سیما برگزار می شود.

مقاله اصلی