رییس دایره معاملات اوراق بهادار بانک مرکزی گفت: ابزار توافق بازخرید چیزی جز خرید و فروش اوراق بدهی دولتی نیست.

 به گزارش درآمد نیوز ، هومن کرمی رئیس دایره معاملات اوراق بهادار بانک مرکزی در گفتگو با ایبنا گفت: تمام عملیاتی که در قالب بازار باز انجام می شود بر پایه ابزار ریپو یا همان ابزار توافق بازخرید انجام می شود. ابزار توافق بازخرید چیزی جز خرید و فروش اوراق بدهی دولتی نیست. البته این خرید و فروش اوراق بدهی دولتی به صورت خرید و فروش قطعی اتفاق نمی افتد. در واقع این ابزار به گونه ای طراحی شده است که بعد از یک خرید و فروش اوراق که به همراه دو اختیار خرید و اختیار فروش می باشد، در واقع این تضمین را ایجاد می کند که اوراق به مالک اصلی در یک دوره زمانی مشخصی بازگردانده شود.

کرمی افزود:به عنوان مثال فرض کنید یک بانک اوراق خود را به بانک مرکزی با نرخ ۲۲ درصد می فروشد و به عنوان مثال برای یک شب از بانک مرکزی اعتبار دریافت می کند. وفتی که امروز بانک به عنوان مثال اوراقش را به بانک مرکزی می فروشد طبق قراردادی که بین بانک مرکزی و بانک منعقد می شود، فردای آن روز، بانک باید اوراق خودش را در یک نرخ مشخصی از بانک مرکزی خریداری یا بازخرید کند. قیمت هم به گونه ای محاسبه می شود که نرخ سقف کریدور که ۲۲ درصد است، احصا شود.

رئیس دایره معاملات اوراق بهادار بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: عملیات بازار باز فقط به کف و سقف کریدور محدود نمی شود. ما در بانک مرکزی به صورت هفتگی عملیات بازار باز انجام می دهیم. عملیات بازار باز در واقع نرخ سود بین بانکی را بعد از اینکه مطمئن شدیم که نرخ از کف کریدور پایین تر نمی رود و از سقف کریدور هم بالاتر نمی رود، با خرید و فروش اوراق حالا به صورت قطعی یا به صورت توافق ابزار بازخرید نرخ سود بین بانکی را به سمت نرخ سود سیاستی در واقع هدایت می‌کند و پس از حصول نرخ سیاستی سعی می کنیم که نرخ سود در محدوده نرخ سود سیاستی ثبات داشته باشد.