مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: علیرغم آنکه در ماه‌های پایانی سال گذشته کار در استان خراسان رضوی را آغاز کردیم اما در سال جاری کار با سرعت مطلوبی دنبال می‌شود و اکتشافات همچنان در استان خراسان رضوی ادامه دارد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو خدایار کریم‌نژاد مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران درباره اقدامات ایمپاسکو در استان خراسان رضوی توضیح داد: از آذر ماه ۱۴۰۱ فعالیت‌های اکتشافات عمومی و تفصیلی در محدوده‌های اولویت‌دار پهنه گناباد – بجستان (شامل محدوده‌های چاه مسی، کلاته آهنی، چیلار، کلاته رود گز و بی بی غیبی) در دستور کار قرار گرفت و نسبت به ساخت جاده‌های دسترسی، حفر ترانشه و حفاری‌های اکتشافی در محدوده‌های یاد شده اقدامات لازم را انجام داده‌ایم.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته در یک سال گذشته تعداد ۱۶ فقره پروانه اکتشاف در استان خراسان رضوی دریافت که تعداد ۱۰ فقره آن مربوط به سال جاری است و در تعدادی از این محدوده‌ها (منطقه گناباد – بجستان) نیز عملیات حفاری اکتشافی در دست اجراست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عمدتا ذخایر معدنی استان خراسان رضوی مشابه خراسان جنوبی است قصد داریم با گسترش فعالیت‌های معدنی در استان، موجبات اشتغال زایی و رونق اقتصادی هر چه بیشتر این استان را فراهم کنیم.