سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی در افتتاحیه بیست و هشتمین المپیاد ورزشی کارکنان بانک ملی ایران گفت: این بانک تنها بانک و حتی تنها سازمانی است که به جای سرمایه گذاری تبلیغاتی بر ورزش حرفه ای، به درستی رویکرد ترویج ورزش در میان کارکنان بانک را انتخاب کرده است.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،قاضی زاده هاشمی ادامه داد: این بانک پرچمدار رویکرد منطقی به ورزش در شبکه بانکی است.

وی افزود: بانک ملی ایران با توجه به اصالت و قدمت آن از ظرفیت عظیم نیروی انسانی برخوردار است که می توان با ترویج ورزش و ارتقای انگیزه و شادابی نیروی انسانی، بهترین بهره وری را از بانک ملی ایران در نظام بانکی کشور شاهد بود.

این نماینده مجلس با تقدیر از عملکرد بانک ملی ایران در اعطای تسهیلات ازدواج و فرزند آوری گفت: بانک ملی ایران همانگونه که در بخش داخلی به مقوله نیروی انسانی خود اهتمام دارد،در عملکرد اجتماعی نیز با اعطای اینگونه تسهیلات،رویکرد حمایتی به عموم دارد.

کمال حاجتی رییس اداره کل رفاه و درمان نیز در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین المپیاد ورزشی کارکنان بانک ملی ایران گفت: حمایت تمام عیار مدیریت ارشد بانک ملی ایران موجب شد تا این دوره از المپیاد ورزشی کارکنان به بهترین نحو آماده برگزاری شود.

وی افزود: بیش از هزار و ۳۰۰ نفر از کارکنان در هشت رشته والیبال،فوتسال،تنیس روی میز،شطرنج،بدمینتون،شنا،دو و میدانی و تیراندازی به رقابت می پردازند.

حاجتی ادامه داد:در بیست و هشتمین المپیاد ورزشی کارکنان بانک ملی ایران در رشته فوتسال ۳۱ تیم با ۳۶۳ نفر، والیبال ۱۸ تیم با ۲۰۵ نفر، شنا ۲۳ تیم با ۸۲ نفر، شطرنج ۲۶ تیم با ۱۲۵ نفر، تنیس روی میز ۲۸ تیم با ۱۱۳ نفر، دو و میدانی ۲۳ تیم با ۶۹ نفر،تیراندازی ۲۳ تیم با ۴۲ نفر و رشته بدمینتون ۹ تیم با ۳۲ نفر در این دوره از المپیاد ورزشی به رقابت می پردازند.

گفتنی است اداره کل رفاه و درمان بانک مانند دوره های پیشین برگزار کننده بیست و هشتمین المپیاد ورزشی کارکنان بانک ملی ایران است.