در اولین روز هفته، هر اسکناس دلار آمریکا در بازار توافقی با نوسان محدود در کانال ۳۹ هزار تومان همراه شده است.

 در اولین روز هفته، هر اسکناس دلار آمریکا در بازار توافقی با نوسان محدود در کانال ۳۹ هزار تومان همراه شده است.

به گزارش درآمد نیوز؛ بازار توافقی ارز در اولین روز از یازدهمین ماه سال، با نوسان شاخص ارزی در کانال ۳۹ هزار تومان آغاز شده است.

به گونه‌ای که در لحظه انتشار این گزارش، قیمت توافقی دلار آمریکا در بازار متشکل ارزی در شرایطی به رقم ۳۹۰۰۰ تومان رسیده است که آخرین نرخ دلار توافقی در صرافی ها، ۳۹۳۹۰ تومان است که نسبت به هفته قبل، به طور نسبی کاهش یافته است.

این در حالی است که هر اسکناس یورو توافقی نیز در بازار متشکل ۴۲۰۰۰ تومان است که در حال حاضر، نرخ یورو توافقی در صرافی ها، ۴۲۴۲۰ تومان تعیین شده است.