مجمع عمومی فوق‌العاده بیمه آرمان باحضور سهامداران گرامی و اعضای محترم هیات مدیره برگزار گردیید؛

 درآمد نیوز – اصلاح اساسنامه بیمه آرمان به تصویب سهامداران رسید

مجمع عمومی فوق‌العاده بیمه آرمان در نوبت دوم، صبح امروز در مرکز همایش‌های بیمه آرمان برگزار شد و اصلاح اساسنامه شرکت به تصویب سهامداران رسید.