به گزارش درآمد نیوز رییس هیات مدیره در این نشست صمیمانه با اشاره به رویکرد حضور در استانها و دیدار رو در رو با همکاران ، مطالب شنیده شده در این جلسات را مهم در تصمیم گیری مدیریت ارشد خواند. شریفی با یادآوری دوران خدمت خود در شعب، دغدغه های اداری و معیشتی همکاران را […]

به گزارش درآمد نیوز رییس هیات مدیره در این نشست صمیمانه با اشاره به رویکرد حضور در استانها و دیدار رو در رو با همکاران ، مطالب شنیده شده در این جلسات را مهم در تصمیم گیری مدیریت ارشد خواند.
شریفی با یادآوری دوران خدمت خود در شعب، دغدغه های اداری و معیشتی همکاران را ملموس خواند و با اشاره به دولتی بودن بیمه ایران و مقررات ابلاغی در پرداختهای مناسبتی افزود: همواره خودم و اعضاء هیات محترم مدیره نگران وضعیت معیشت همکاران مان بوده و به دنبال استفاده بهینه از فرصتهای قانونی هستیم.
شریفی با تحلیل آمار در سامانه هوش تجاری، همکاران را به استفاده روزمره از داشبورد های طراحی شده دعوت کرد و گفت: پیشنهادات خود را برای بهبود عملکرد سامانه مطرح کنید.
وی اضافه کرد: برای همکاران شبکه فروش فرش قرمز پهن کنید. با استفاده از سامانه رتبه بندی نمایندگان و با پرهیز از برخورد سلیقه ای، پایش نمایندگان را به جد دنبال کرده و تشویق و تذکر را همزمان در دستور کار قرار دهید.
شریفی با اشاره به رونمایی از محصول تکافل بیمه ایران با بیان خصوصیات نظام تکافل از همکاران درخواست کرد با آشنایی بیشتر با این محصول جدید زمینه توسعه فروش آن را فراهم نمایند.
گفتنی است در ابتدای این دیدار مدیر کل استان و معاونین و روسای شعب به بیان نقطه نظرات و دغدغه های خود و همکاران در موضوعات ذیل پرداختند.

لزوم توجه بیشتر به معیشت همکاران
تشکر از پرداخت وام
لزوم توجه بیشتر به مقوله نیروی انسانی در شرکت
لزوم بهبود سامانه بیمه ایران من و سامانه درمان پلاس