به گزارش درآمد نیوز این نکته تا حدی اهمیت دارد که معصوم ضمیری مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره بیمه پاسارگاد در گفتگو با سیمای تدبیر به عنوان نکته مهم از آن یاد کرد و افزود: در صنعت بیمه نکته مهمی که هیأت مدیره شرکت های بیمه باید به آن توجه کنند این است که […]

به گزارش درآمد نیوز این نکته تا حدی اهمیت دارد که معصوم ضمیری مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره بیمه پاسارگاد در گفتگو با سیمای تدبیر به عنوان نکته مهم از آن یاد کرد و افزود: در صنعت بیمه نکته مهمی که هیأت مدیره شرکت های بیمه باید به آن توجه کنند این است که بین سه ذی نفع اصلی یعنی مشتریان، کارمندان و سهامداران باید هنر به عدالت رفتار کردن را به وجود آورند.

هنر به عدالت رفتار کردن شرط موفقیت یک بنگاه اقتصادی

مدیرعامل بیمه پاسارگاد بیان کرد: هیأت مدیره ای که همه منافع را به سهامداران تخصیص دهد یا همه منافع را بین کارمندان مجموعه تقسیم کند یا با طرح های مختلف آنقدر نرخ بیمه نامه ها را پایین ارائه کند، که شرکت زیان ده شود قطعاً با چالش های جدی در فرآیند کسب و کار خود مواجه خواهد شد.

معصوم ضمیری افزود: هیأت مدیره و مدیرانی در شرکت های بیمه موفق خواهند بود که بین این سه ذی نفع اصلی به عدالت رفتار کنند به نحوی که کارمندان احساس کنند اگر در شرکت توفیقاتی حاصل شده آنها نیز سهم دارند.

یا اینکه سهامداران از سرمایه گذاری خود احساس رضایت کنند و بازدهی انتظاری قابل قبول را دریافت می کنند و همچنین بیمه گزاران نیز این احساس را نداشته باشند که مدیریت شرکت به هر ترفندی حقوق آنها را به نفع کارمندان و سهامداران نادیده می گیرد.

مدیرعامل بیمه پاسارگاد در پایان اشاره داشت: به همکاران خود و کسانی که در شرکت های بیمه مدیریت دارند توصیه می کنم این الگو را تمرین کنند و هیچ گاه در تصمیمات خود اجازه ندهند توازن در منافع ذی نفعان دچار انحراف شود در صورت پیاده سازی این مدل قطعاً موفق خواهند شد.