به گزارش درآمد نیوز رضا احمدی دانش آموخته دکتری مدیریت، پیش از این سابقه مدیریت مجتمع بیمه تجارت نو و تجربه مدیریت در حوزه‌ بیمه‌ای بانک پارسیان را در کارنامه خود دارد. مقاله اصلی .

به گزارش درآمد نیوز

رضا احمدی دانش آموخته دکتری مدیریت، پیش از این سابقه مدیریت مجتمع بیمه تجارت نو و تجربه مدیریت در حوزه‌ بیمه‌ای بانک پارسیان را در کارنامه خود دارد.

مقاله اصلی .