مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام کرد:با توجه به معرفی طرح های جذاب همچون «طرح مائده»همکاران شعب بانک توسعه تعاون یکی از اولویت های خود را جذب منابع با کیفیت قرار دهند.

به گزارش درآمد نیوز محمد شیخ حسینی در سی و هفتمین جلسه شورای معاونین اعلام کرد:با توجه به گستردگی شعب بانک توسعه تعاون باید در رقابت با سایر بانک ها بتوانیم سهم مناسبی از جذب منابع داشته باشیم.

جذب منابع در اولویت کاری شعب در ماه های باقی مانده سال قرارگیرد

وی افزود: کمیته منابع و مصارف بانک می تواند تمهیداتی را در نظر بگیرد تا در روزهای باقی مانده از سال بتوانیم منابع باکیفیت جذب کنیم.
شیخ حسینی بیان کرد: طرح مائده بانک توسعه تعاون دارای مزیت رقابتی با سایر طرح های تسهیلاتی موجود در بازاراست.
به گفته این مقام ارشد بانکی، طرح مائده بانک توسعه تعاون نیاز به معرفی بیشتر به جامعه هدف و مشتریان دارد .
شیخ حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرایی شدن سریع «سند تحول بانک» تاکید کرد و گفت:برای تدوین این سند اقدامات خوبی صورت گرفته است و نیاز است برای ایجاد تحول در بانک اجرایی شدن سند تحول تسریع شود.
در این نشست همچنین معاونین و روسای ادارات درباره روند اجرایی«صدور صورتحساب الکترونیک»،«ثبت قراردادها به صورت الکترونیک»،«ثبت اطلاعات شرکت های زیرمجموعه بانک در سامانه سماب» و «ثبت تعدیل وثایق» نکاتی را مطرح کردند.
در پایان این جلسه با اهدای لوح از تلاش ها و فعالیت های کریم میرزاخانی در دوره تصدی ریاست مرکزآموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون تقدیر شد.