شرکت پتروشیمی ایلام در قالب مسئولیت‌های اجتماعی در احداث جاده سلامت شهر چوار مشارکت خواهد کرد.


حسن نجفی‌سمنانی در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر چوار با تبریک هفته وحدت گفت:شرکت پتروشیمی ایلام در قالب مسئولیت‌های اجتماعی در احداث جاده سلامت شهر چوار مشارکت خواهد کرد.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایلام با بیان اینکه شورای شهر و پتروشیمی در خدمت به مردم چوار یک وظیفه و فصل مشترک دارند افزود: در خدمت بی منت به مردم شریف و بااصالت چوار و استان ایلام کوتاهی ننموده و از هیچ کوششی فروگذار نخواهم بود .
مهندس نجفی ادامه داد:در سال جاری و از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی ،حد فاصل میدان اصلی شهر چوار تا پلیس راه جاده سلامت احداث می‌شود.
در این دیدار علی فتح‌الهی ؛ رئیس شورای شهر چوار با تقدیر از زحمات مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایلام اظهار داشت:شهر چوار از نظر زیرساخت‌های شهری در وضعیت نامناسبی قرار دارد و در این راستا شهرداری و شورای شهر چوار از مجتمع پتروشیمی انتطار مساعدت در قالب مسئولیت‌های اجتماعی دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام در این نشست مقرر گردید شهرداری چوار نسبت‌ به‌ طراحی‌ و برآورد هزینه میدان پتروشیمی منتهی به میدان جنب پمپ بنزین چوار اقدام نماید.
در این دیدار اعضای شورای اسلامی شهر چوار و مهندس مهماندوست ؛مشاور مدیر عامل‌ به بیان نقطه نظرات خود برای اجرای هر چه بهتر این پروژه پرداختند و با دستور مدیر عامل، معراجی سرپرست روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام مسئولیت پیگیری مصوبات این نشست را عهده‌دار شد.