به گزارش درآمد نیوز به گزارش تجارت گردان به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، با تصویب هیات وزیران و اعلام شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر برای هرواحد مسکونی سه هزار و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین […]

به گزارش درآمد نیوز

به گزارش تجارت گردان به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، با تصویب هیات وزیران و اعلام شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر برای هرواحد مسکونی سه هزار و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.
بر اساس این بخشنامه، نرخ سود برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی پنج درصد است و بانک سود دوره مشارکت مدنی را به اصل تسهیلات اضافه و پس آن تقسط می‌کند.
همچنین مجموع دوره ساخت و دوره بازپرداخت اقساط برای شخص حقیقی و مجموعه‌‌سازان ۲۴۰ ماه در نظر گرفته شده است که طول دوره ساخت ۲۴ ماه و باقی به عنوان دوره فروش اقساطی محاسبه می‌شود.

مقاله اصلی