به گزارش درآمد نیوز به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، در جلسه ای که در معاونت درمان و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و با حضور دکتر سالاریان زاده معاونت اجرایی معاونت بهداشت، دکتر ولی مدیر گروه سلامت محیط و کار، مهندس تاجیک […]

به گزارش درآمد نیوز

به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، در جلسه ای که در معاونت درمان و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و با حضور دکتر سالاریان زاده معاونت اجرایی معاونت بهداشت، دکتر ولی مدیر گروه سلامت محیط و کار، مهندس تاجیک رئیس گروه سلامت محیط،خانم مهندس بنی اردلان کارشناس برنامه دخانیات سلامت محیط معاونت بهداشت و دیگر مسئولان برگزار شد گواهینامه “بیمارستان بدون دخانیات” به دکتر جمالی ریاست بیمارستان بانک ملی ایران اعطا و از تلاش های ایشان در این زمینه قدردانی شد .

در متن این گواهینامه آمده است:

«به استناد ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده ۷ آئین نامه اجرایی آن و با عنایت به بازدیدهای انجام شده از بیمارستان بانک ملی ایران و بررسی مستندات و فعالیت های صورت گرفته، آن امکنه به عنوان” بیمارستان بدون دخانیات” معرفی می شود.»

مقاله اصلی