ارزیابی مراقبتی گواهینامه تایید صلاحیت مدیریت آزمایشگاه مرکزی شرکت در ۲۳ دی ماه توسط تیم ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با موفقیت انجام شد.

ارزیابی مراقبتی گواهینامه تایید صلاحیت مدیریت آزمایشگاه مرکزی شرکت در ۲۳ دی ماه توسط تیم ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با موفقیت انجام شد.

درآمد نیوز  ـ علیرضا رضوانیان، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت در مراسم افتتاحیه این ارزیابی به نقش و جایگاه کارکنان شرکت اشاره نمود و گفت: ذوب آهن اصفهان با شرایط و مشکلات سخت کنونی همواره توانسته است منشاء ارائه خدمات ارزشمندی به جامعه صنعت فولاد کشور باشد.

، مدیر آزمایشگاه مرکزی نیز گفت: این ارزیابی توسط تیم ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار گردید که در فاز آنلاین با ارسال مدارک مورد نیاز، بخشی از آزمون های تحت دامنه تایید صلاحیت آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت.این ارزیابی ، اولین ارزیابی از آزمایشگاه مرکزی بر مبنای ویرایش ۲۰۱۷-ISO/IEC ۱۷۰۲۵ بود که با موفقیت و ذکر چند مورد توصیه در راستای بهبود و اقدامات اصلاحی لازم برای برطرف نمودن عدم انطباق های جزیی انجام گردید.

محمود پوری شعبان همچنین بر سطح و اهمیت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی در فروش محصولات کارخانه و اخذ گواهینامه های مجوز صادرات به اروپا ( همانند گواهینامه هایCE,CARES) تأکید کرد.

فرخ نجف زادگان، سرارزیاب مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نیز از مجموعه آزمایشگاه های ذوب آهن اصفهان به عنوان آزمایشگاه های شناخته شده و مطرح در صنعت فولاد کشور یاد نمود و مجموعه اقدامات انجام شده در راستای ارتقاء سیستم کیفیت آزمایشگاه ها را ارزنده و قابل تقدیر توصیف کرد.

مهدی مهری، مسئول کیفیت آزمایشگاه مرکزی نیز در تکمیل این خبر گفت:با توجه به تغییر ویرایش استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ از ویرایش ۲۰۰۵ به ۲۰۱۷، بنا بر ابلاغیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، مدیریت آزمایشگاه مرکزی با تعریف پروژه مشترک با آزمایشگاه کالیبراسیون مدیریت اتوماسیون و ارتباطات، ارتقاء سیستم کیفیت در دستور کار قرار گرفت و پس از انتخاب مشاور، مجموعه اقدامات لازم با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز ، تدوین مدارک شامل نظامنامه وروش های اجرایی به صورت مشترک با کمیته راهبری آزمایشگاه کالیبراسیون از ابتدای سال جاری آغاز و پس از ۱۰ ماه از آغاز پروژه ، تغییر ویرایش در سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها با تدوین مدارک و سوابق، برگزاری ممیزی داخلی و جلسه بازنگری مدیریت انجام شد و با انجام ارزیابی مراقبتی صورت گرفته توسط تیم ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، نقاط قوت و قابل بهبود مورد شناسایی قرار گرفت. وی به تفاوتهای مهم در دو ویرایش ۲۰۰۵ و۲۰۱۷ استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ اشاره نمود و افزود: در ویرایش جدید، ساختار الزامات استاندارد در مقایسه با ویرایش قبلی به طور کلی بازنگری شده و رویکرد مبتنی بر شناسایی ریسک و فرصت را در فعالیت های آزمایشگاه مورد تاکید قرار داده است .