بیمه پاسارگاد در چهاردهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران موفق به دریافت تندیس بلورین این رویداد مالی کشور شد.

به گزارش درآمد نیوز جایزه ملی مدیریت مالی ایران از سال ۱۳۸۹ هر ساله به شرکت های برتر در حوزه مالی و اقتصادی اهدا می شود و شرکت های دریافت کننده این جایزه باید معیارها و شاخص های تخصصی مالی و حسابداری کمیته سیاستگذاری این رویداد ملی را احصا کنند.

این رویداد تعالی مدیریت مالی سازمان های ایرانی را هدف قرار داده تا شاهد رشد و توسعه مؤثر در حوزه مالی و اقتصادی بنگاه های اقتصادی کشور باشیم.

بیمه پاسارگاد در سال ۱۴۰۲موفق به کسب تندیس بلورین جایزه مدیریت مالی ایران شد تا به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور در همه مؤلفه های اثر گذار بر عملکرد شرکت گامی روبه جلو در مسیر خلق ارزش داشته باشد.