استانداردهای ۷گانه مدیریت جامع کیفیت شرکت «مجتمع فولاد خراسان» مورد تایید ارزیابان نظام های جامع مدیریتی شرکت قرار گرفت.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی فولاد خراسان، معاون «برنامه ریزی و فناوری» این شرکت از برگزاری «ممیزی شخص ثالث» شرکت مجتمع فولاد خراسان توسط نمایندگان شرکت SGS خبرداد.
به گفته امیررضا هیهات، در راستای تجدید و تمدید ۷ استاندارد جاری در سطح شرکت، این ممیزی در نیمه دوم شهریورماه در ۵ روزکاری برنامه‌ریزی و اجرا شد که در آن تمام فرآیندهای شرکت از حیث انطباق با الزامات استانداردی توسط ارزیابان تیم شرکت SGS و با همکاری تمامی ارکان شرکت مورد ممیزی قرار گرفت.

هیهات افزود: نتایج ممیزی و یافته‌های شناسایی شده توسط تیم ممیزی، در نشست های اختتامیه‌ جداگانه که به این منظور هماهنگ شده بود مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارش ممیزی، شرکت مجتمع فولاد خراسان موفق به تمدید گواهینامه استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ (ویرایش ۲۰۱۵)، ایزو ۱۰۰۰۲ (ویرایش ۲۰۱۸)، ایزو ۱۰۰۰۴ (ویرایش ۲۰۱۸)، ایزو ۵۰۰۰۱ (ویرایش ۲۰۱۸) و ایزو ۱۰۰۱۵ (ویرایش ۱۰۱۹) و نیز تجدید گواهینامه استانداردهای ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ گردید.
رییس «تضمین کیفیت و تعالی سازمانی» فولاد خراسان در این باره تشریح کرد: سابقه نظام های مدیریتی در فولاد خراسان به سال ۱۳۸۱ باز می‌گردد. از آن سال تاکنون، نظام های شرکت، روند رو به تکاملی را طی نموده است.
سعید رضایی افزود: شرکت با نگرش «مدیریت کیفیت جامع»(TQM) اقدام به استقرار نظام های مدیریت از جمله سیستم های:
مدیریت کیفیت ISO 9001،
مدیریت رضایت مشتری بر مبنای ISO 10004،
سیستم مدیریت شکایت مشتری بر مبنای ISO 10002،
سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 ،
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001،
سیستم مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان ISO 10015 و
سیستم مدیریت انرژی ISO 50001، نموده است.