معاون امور توزیع توانیر گفت: هم اکنون میزان تلفات شبکه برق ۹.۷۶ درصد است که این رقم باید به ۹.۲ درصد کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، غلامعلی رخشانی مهر گفت: از سال ۹۳ تاکنون با کاهش تلفات شبکه توزیع در مصرف برق ۳۲۰۰ مگاوات صرفه جویی شده است.

معاون امور توزیع توانیر با اشاره به اینکه با اجرای طرح جلوگیری از تلفات شبکه برق کشور، از سال ۹۳ نیاز سرمایه گذاری در این بخش به یک دهم کاهش یافته است افزود: برای کاهش تلفات شبکه برق, ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شد که این کار نیاز به سرمایه گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی شبکه توزیع برق را برطرف کرده است.

وی با بیان اینکه تک رقمی کردن میزان تلفات شبکه برق هدف اجرای طرح‌های گسترده در شبکه برق کشور و کاهش تلفات است گفت: برای کاهش تلفات شبکه برق تاکنون ۵۶ هزار کیلومتر شبکه فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار جایگزین شده است که نتیجه اجرای این طرح، تک رقمی شدن تلفات شبکه برق تا پایان سال ۹۸ بوده است.

معاون امور توزیع توانیر ادامه داد: هم اکنون میزان تلفات شبکه برق ۹.۷۶ درصد است که این رقم باید به ۹.۲ درصد کاهش یابد. رخشانی مهر گفت: از ۳۰۰ هزار کیلومتر شبکه توزیع و فشار ضعیف کشور از سال گذشته تاکنون ۳۰ هزار کیلومتر سیم فرسوده با کابل خود نگهدار تعویض شده است.