نخستین کنفرانس بین المللی راهبری شرکتی در تاریخ۱۶ و ۱۷شهریورماه ۱۴۰۰ توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از ایدرونیوز، در این همایش که با موضوع “جایگاه هیات مدیره در توسعه کسب و کار” و به شکل آنلاین و حضوری برگزار می شود؛ سخنرانان بین المللی، صاحبنظران داخلی و اساتید این حوزه، جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به اشتراک می گذارند.

“راهبری شرکتی و بهبود فضای کسب و کار”، “راهبری شرکتی و رشد تولید ناخالص داخلی”، ” مقایسه تطبیقی راهبری شرکتی در بخش خصوصی، شرکت های دولتی، و شرکت های وابسته به نهادهای غیر دولتی عمومی” ، ” تجارب موفق ارتقاء راهبری شرکتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه” از جمله موضوعات محوری این کنفرانس هستند.
از دیگر موضوعات این کنفرانس می توان به “نقش بورس اوراق بهادار در ارتقاء نظام راهبری شرکتی در بنگاه های پذیرفته شده” ، ” اخلاق حرفه ای و تاثیر آن در پیشگیری از بروز فساد در بنگاه ها” و ” نقش حسابرسی مستقل و حسابرسان داخلی در راهبری شرکتی” اشاره کرد.