به گزارش درآمد نیوز به گزارش تجارت گردان به نقل از بانک مسکن-هیبنا؛ در این نشست که عضو هیات مدیره و قائم مقام بانک سپه، مدیرعامل هلدینگ بانک صادرات و عضو کارگروه بانکداری دیجیتال وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور دارند؛ شرکت ناواکو به عنوان شرکت مادر تخصصی فناوری و نوآوری بانک مسکن برگزار کننده […]

به گزارش درآمد نیوز

به گزارش تجارت گردان به نقل از بانک مسکن-هیبنا؛ در این نشست که عضو هیات مدیره و قائم مقام بانک سپه، مدیرعامل هلدینگ بانک صادرات و عضو کارگروه بانکداری دیجیتال وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور دارند؛ شرکت ناواکو به عنوان شرکت مادر تخصصی فناوری و نوآوری بانک مسکن برگزار کننده این نشست تخصصی نقد و ارزیابی بانک‌ها در مسیر تحول دیجیتال است. همچنین در این نشست که مدیریت آن را دکتر رسول لطفی معاون فناوری اطلاعات بانک مسکن برعهده دارد، در مورد روندهای مهم تاثیرگذار بر اکوسیستم خدمات مالی دیجیتال و نقش‌های نوین بانک‌ها، تحلیل وضعیت فعلی بانکداری دیجیتال در ایران، الزامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر وضع موجود بانک‌ها بحث و تبادل نظرانجام می شود.

این نشست و سایر نشست های تخصصی نهمین نمایشگاه تراکنش ایران، با رویکردی نوآورانه، در کنار برپایی سه رویداد دیگر یعنی جشنواره چهره های ماندگار و مدیران موثر، جشنواره انتخاب محصولات برتر سال و جشنواره رساله دکتری سال و حضور پر رنگ تعدادی از بانک ها و شرکت های وابسته برگزار می شود.

مقاله اصلی