به گزارش درآمد نیوز در این خصوص، شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس مطابق روال سنوات گذشته و روند جذب نیروی انسانی در دیگر شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس در منطقه عسلویه، تنها متقاضی جذب نیرو با اولویت نیروی متخصص بومی بوده و هیچ‌گونه دخالتی در روند برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش نداشته است. در […]

به گزارش درآمد نیوز در این خصوص، شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس مطابق روال سنوات گذشته و روند جذب نیروی انسانی در دیگر شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس در منطقه عسلویه، تنها متقاضی جذب نیرو با اولویت نیروی متخصص بومی بوده و هیچ‌گونه دخالتی در روند برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش نداشته است.

در زمینه انجام مصاحبه با پذیرفته شدگان آزمون استخدامی هلدینگ خلیج فارس، همانند تجارب قبلی و روند برگزاری آزمون اخیر، شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی ماهشهر متصدی انجام فرآیند بوده و شرکت های متقاضی نظیر صدف خلیج فارس، ارغوان گستر ایلام، پتروشیمی ارومیه و پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس هیچ‌گونه دخالتی در روند برگزاری آزمون، مصاحبه و دوره آموزشی نداشته‌اند.

انتخاب ماهشهر به عنوان محل مصاحبه با پذیرفته شدگان آزمون استخدامی نیز بر اساس امکانات شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی ماهشهر بوده است و حتی دوره آموزشی پذیرفته‌شدگان کلیه شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس نیز در این محل خواهد بود؛ همانطور که در سنوات گذشته ماهشهر محل مصاحبه و آموزش نیروی استخدامی در شرکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس در منطقه عسلویه بوده است.

این امر تنها مختص به شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس نبوده و مصاحبه و آموزش پذیرفته شدگان کلیه شرکت های تابعه هلدینگ خلیخ‌فارس نیز در محل تعیین شده توسط شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی ماهشهر خواهد بود.

در مجموع بر اساس مقررات تعیین شده از سوی هلدینگ خلیج فارس در دفترچه آزمون، میزان جذب نیروی بومی بیش از نیروی غیربومی خواهد بود و اولویت جذب با نیروی متخصص بومی است. از این رو، انتشار و اشاعه اخبار خلاف واقع در زمینه جذب نیروی غیربومی مردود و تنها موجب تشویش اذهان عمومی خواهد شد.