اعضای هیأت مدیره شرکت فرادیس گستر کیش نیما شمسا پور را به عنوان مدیر عامل شرکت فرادیس گستر کیش برگزیدند.

به گزارش درآمد نیوز اعضای هیأت مدیره شرکت فرادیس گستر کیش نیما شمسا پور را به عنوان مدیر عامل شرکت فرادیس گستر کیش برگزیدند.

همچنین در این جلسه از زحمات نادرقاسمی مدیر عامل سابق این شرکت قدردانی شد.

ضمنا وی زین پس مسولیت سکوی بانکداری باز شاهین را عهده دار شد.

یادآور می‌شود دکتر نیما شمساپور، فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های شریف و تهران، با تجربه‌ای گسترده در زمینه تحول دیجیتال و نوآوری، به عنوان مشاور برجسته در این حوزه‌ها شناخته شده است. وی مشاور امور تحول دیجیتال و نوآوری نهاد‌های مختلف بوده و سابقه مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره شرکت‌های نوآوری و فناوری را داراست.