استاد اقتصاد دانشگاه تهران هزینه‌کرد بیش از توان تولید عامل تورم دانست و گفت: رشد اقتصادی ما همواره پایین و ناپایدار بوده است در حالی که درمان تورم، رشد اقتصادی پایدار است

استاد اقتصاد دانشگاه تهران هزینه‌کرد بیش از توان تولید عامل تورم دانست و گفت: رشد اقتصادی ما همواره پایین و ناپایدار بوده است در حالی که درمان تورم، رشد اقتصادی پایدار است

به گزارش  درآمد نیوز؛ تیمور رحمانی در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: در شرایط خاص در جنگ جهانی دوم تورم ۱۰۰ درصدی هم داشتیم اما اکنون در کشور چهار سال است که تورم بالا به طور مستمر ادامه دارد. ماندگاری تورم در سطح بالا طی پنج دهه نشان می‌دهد بیش از تولید هزینه می‌کنیم.

وی افزود رشد اقتصادی ما همواره پایین و ناپایدار بوده است در حالی که درمان تورم، رشد اقتصادی پایدار است، ولی درمان تورم در کشور ما همیشه موقتی بوده است.

رحمانی با تاکید بر اینکه باید به اندازه تولیدمان خرج کنیم، تصریح کرد: بررسی آمار سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نشان داد کنترل تورم بدون کنترل نقدینگی، پایدار نخواهد بود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به آمار نرخ رشد نقدینگی و تورم در بازه ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۰ گفت: در دهه های ۶۰ و ۷۰ رشد نقدینگی و تورم ارتباط تنگاتنگ داشته‌اند و تورم سرکوب نشده است.

وی توضیح داد: نرخ بهره بالا نقدینگی را کنترل نکرده است، چون از ناترازی بانک‌ها نشات گرفته است.

این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه مشکل تورم را نباید به مدیریت ربط بدهیم، در بیان راهکارها عنوان کرد: باید برای کنترل نقدینگی و تورم تصمیم قاطع گرفت. نباید با بانک‌های متخلف مدارا کرد.

رحمانی تصریح کرد: برای نرخ ارز باید به یک جمع‌بندی مناسب برسیم. باید نظام ارزی کشور را اصلاح کنیم.

وی افزود: همچنین برای خلاصی از شرّ جهش تورم باید نرخ ارز حقیقی را مد نظر قرار دهیم.

این اقتصاددان یادآور شد: بدانید که اوراق معجزه نمی‌کند. فروش اوراق باید قاعده‌مند باشد و باید جلوی هزینه‌کردهای اضافی دولت‌ها و نهادها گرفته شود.