هفتمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال ۱۴۰۰ توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه ۳۱ خرداد و سه شنبه ۱ تیرماه انجام شد.

به گزارش درآمد نیوز: آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک و مجتمع فولاد بردسیر بازدید کردند.

بازدید ازمجتمع فولاد زرند ، کارخانه  CDQ،  مجتمع فولاد بوتیا و مجتمع آهک و دولومیت از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و بصورت منظم انجام می شود.