شاخص کل بورس در روز یک شنبه ۰.۱۴ درصد افت کرد.

شاخص کل بورس در روز یک شنبه ۰.۱۴ درصد افت کرد.

همچنین شاخص قیمت ۴۶۱ واحد افت کرد و در کانال ۳۲۰ هزار و ۴۵۰ واحدی ایستاد.

شاخص هم وزن نیز ۵۳۹ واحد رشد کرد و در کانال ۴۰۸ هزار و ۶۴۱ واحدی توقف کرد.

در این بازار ۳۱۵ هزار معامله به ارزش ۵۲ هزار و ۳۸ میلیارد ریال انجام شد.

شاخص آزاد شناور نیز ۰.۱۳ درصد معادل ۲ هزار واحد ریزش کرد و در کانال یک میلیون و ۸۲۶ هزار واحدی قرار گرفت.

در این روز شاخص بازار اول ۰.۲۰ درصد معادل ۲ هزار واحد افت کرد و در کانال یک میلیون ۵۵ هزرا واحدی ایستاد.

شاخص بازار دوم نیز ۰.۰۸ درصد نزول کرد و در کانال دو میلیون و ۷۵۱ هزار واحدی توقف کرد.

در این روز به ترتیب نماد‌های کگل، شبندر، شتران، پارسان و شپنا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بازار سرمایه داشتند و عامل تداوم ریزش بازار سرمایه شدند. بدین ترتیب پالایشی‌ها عامل افت شاخص کل بورس شدند.

در مقابل نماد‌های وامید، فملی، خودرو و فارس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بازار سهام برجای گذاشتند.

پالایشی‌ها عامل افت شاخص کل بورس

نویسنده: مرتضی ابراهیمی