گزارش فعالیت ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ شرکت بیمه ملت نشان می‌دهد این شرکت موفق شده جذب حق بیمه خود را به بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال برساند و در عین حال نسبت خسارت نیز با روندی کاهشی به زیر ۵۰ درصد رسیده است.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، این شرکت با جذب حق بیمه‌ای معادل ۵,۴۶۵,۲۹۷ میلیون ریال در شهریور ماه، حق بیمه تولیدی خود را در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۱,۴۶۲,۶۵۸ میلیون رساند.

این آمار نشان می‌دهد که بیمه ملت تنها در شهریور ماه، پرتفوی خود را ۳۴ درصد افزایش داده و پرتفوی تجمیعی آن در شش ماه ابتدایی سال نسبت به سال گذشته، بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است.

در مقابل خسارت پرداختی بیمه ملت در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تنها ۲۲ درصد بیشتر شده و به رقم ۱۰,۴۰۲,۸۲۹ میلیون ریال رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که بیمه ملت با ثبت عملکرد رو به رشد و مدیریت ریسک مناسب، توانسته است نسبت خسارت خود را در سال ۱۴۰۲ به زیر ۵۰ درصد برساند و از این نظر در میان برترین شرکت‌های صنعت یبمه کشور جای بگیرد.