به گزارش درآمد نیوز این پروژه در راستای افزایش ذخیره سازی محصول تولیدی الفین در زمان عدم دریافت الفین از سوی شرکت های همجوار و فروش بهینه محصول تولیدی تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون۱۵٫۹ میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال ۱۴۰۴ می […]

به گزارش درآمد نیوز

این پروژه در راستای افزایش ذخیره سازی محصول تولیدی الفین در زمان عدم دریافت الفین از سوی شرکت های همجوار و فروش بهینه محصول تولیدی تعریف و در حال اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون۱۵٫۹ میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال ۱۴۰۴ می باشد.

مقاله اصلی