به گزارش درآمد نیوز به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی پتروشیمی مارون، این پروژه در راستای اجتناب از توقف تولید در سایت اهواز بدلیل قطع جریان برق در بازه های پیک مصرف برق در استان تعریف گردیده است. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون ۴۱ میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره […]

به گزارش درآمد نیوز

به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی پتروشیمی مارون، این پروژه در راستای اجتناب از توقف تولید در سایت اهواز بدلیل قطع جریان برق در بازه های پیک مصرف برق در استان تعریف گردیده است. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون ۴۱ میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال ۱۴۰۳ می باشد.

مقاله اصلی