ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکار شرکت بیمه سینا قرار گرفت.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه سینا؛ با پیگیری نمایندگی کد ۶۳۱۸ و شعبه قم ضمن ارائه نرخ کارشناسی و فنی، ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن استان قم تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکار شرکت بیمه سینا قرار گرفت.

شایان ذکر است، این پروژه توسط اداره کل راه و شهرسازی استان قم در زمینی به مساحت ۵۶۰ هکتار در قالب ۱۵ محله آماده در حال اجراست.