یک استاد دانشگاه گفت: بانک مرکزی باید به گونه‌ای سیاستگذاری کند که نوسانات نرخ ارز در محدوده بسیار بازی قرار نگیرد.

یک استاد دانشگاه گفت: بانک مرکزی باید به گونه‌ای سیاستگذاری کند که نوسانات نرخ ارز در محدوده بسیار بازی قرار نگیرد.

 درآمد نیوز – الله مراد سیف؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه امام حسین در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص ضرورت و اهمیت سیاست گذاری‌های درست ارزی اظهار کرد: نرخ ارز روی بازار‌های مختلف و کلیت اقتصاد ایران تاثیر گذار است، لذا مدیریت نرخ ارز از مهمترین مسائلی است که باید در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد. با توجه به اینکه به لحاظ تجاری باز عمل می‌کنیم و حجم تجارت ایران تقریبا به ۵۰ درصد تولید ملی رسیده و ۱۰۰ میلیارد دلار در سال حجم تجارت خارجی داریم که شامل واردات و صادرات است، مدیریت نرخ ارز در کلیت اقتصاد بسیار موثر است.

وی افزود: نرخ ارز از طریق اثرگذاری بر قیمت‌های صادراتی و وارداتی برهمه اقتصاد تاثیر می‌گذارد به همین دلیل متغیر منحصر به فردی است که برهمه عوامل و بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار است و تعیین کننده وضعیت معیشتی، تولیدی و تجاری بازار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین خاطر نشان کرد: ثبات نرخ ارز در اقتصاد بسیار مهم است به این دلیل که یکی از کانال‌های ثبات اقتصادی، تثبیت شرایط بازار ارز است و نقطه مقابل آن بی ثباتی اقتصادی است. بی ثباتی بازار ارز را باید یک دغدغه مهم دانست چرا که منجر به ایجاد اختلال در روند کلیه حوزه‌های اقتصادی می‌شود بنابراین بانک مرکزی برای این موضوع تدابیر قابل قبولی باید در دستور کار قرار دهد و دولت نیز دراین زمینه یاری کننده بانک مرکزی باشد.

سیف در خصوص کنترل و ثبات نرخ ارز توضیح داد: البته اهمیت این موضوع به معنی این نیست که ما نرخ ارز ثابتی را به بازار دیکته کنیم و در این موضوع بانک مرکزی دستوری عمل کند بلکه بدین معناست که نوسانات نرخ ارز نباید در محدوده بسیار بازی باشد، بلکه حداکثر ۵ درصد در طول سال نوسان داشته باشد تا از این جهت ثبات اقتصادی مورد نظر را ایجاد کند.

وی در این باره توضیح داد: مدیریت ارزی در کشور باید بتواند یک ثبات نسبی را در نرخ ارز حاکم کند که معنی این ثبات نسبی حرکت نرخ ارز و یک نوسان محدود در طول سال باشد تا فرصت حرکت و پیش بینی به عوامل اقتصادی دهد.