کارشناسان بیمه آسیا در شعبه اهر، از پرداخت ۲ میلیارد و ۳۵۸ میلیون ریال خسارت در دو پرونده جعلی جلوگیری کردند.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، در پی گزارش تصادف یک دستگاه سواری پیکان با فردی در شهرستان هریس، پرونده ای در این خصوص در شعبه بیمه آسیا تشکیل شد.

براساس این گزارش، پس از تکمیل پرونده، کارشناسان بیمه آسیا در شعبه اهر تحقیقات خود را در باره چگونگی وقوع حادثه آغاز کردند و پس از بررسی های فنی و پیگیری های مداوم، مشخص گردید که در زمان حادثه، راننده مقصر و زیاندیده جابه جا شده اند.

این گزارش می افزاید، بدین ترتیب، مدارک و مستندات مستدل در این خصوص به مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی ارائه شد و در نهایت در دادگاه تجدید نظر، جابه جایی راننده و نیت سوء این افراد برای اقدام مجرمانه اثبات گردید و از پرداخت بیش از ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال خسارت جعلی جلوگیری به عمل آمد.

همچنین در پرونده ای دیگر در این شهرستان، در پی گزارش تصادف یک دستگاه سواری سمند و مصدومیت یک نفر، کارشناسان بیمه آسیا در بررسی و تحقیقات خود، به ساختگی بودن حادثه پی بردند، لذا گزارش های کارشناسی، لایحه، مدارک و مستندات مربوطه به مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی ارائه و از پرداخت یک میلیارد و هشت میلیون ریال خسارت بدنی ثالث من غیر حق، جلوگیری شد.