تولیــدکننــده برای کاهش قیمت تمام‌شده محصول نیــاز به مــاده اولیه ارزان و کاهش تعــرفه‌های صادراتــی دارد، بنابراین بازنگری ردیف‌های تعرفه گمرک به منظور تسهیل تولیــد اقــدامی است که می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده کالا بینجامد که اگر اینطور نبود گرایشی از اقتصاد، اقتصاد بین‌الملل شود برای آن کتاب‌های متعددی بنویسند.

آلبرت بغزیان تحلیلگر مسائل اقتصادی

تولیــدکننــده برای کاهش قیمت تمام‌شده محصول نیــاز به مــاده اولیه ارزان و کاهش تعــرفه‌های صادراتــی دارد، بنابراین بازنگری ردیف‌های تعرفه گمرک به منظور تسهیل تولیــد اقــدامی است که می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده کالا بینجامد که اگر اینطور نبود گرایشی از اقتصاد، اقتصاد بین‌الملل شود برای آن کتاب‌های متعددی بنویسند.

بنابراین می‌توان گفــت که سیاست‌های تجاری و ارزی می‌توانند تســریع‌کننده یا مانع‌بخش تجارت کشور باشد. اقتصاد و تجارت برای کشورهایی که منزوی می‌شوند، مهم نیست ولی الان در جهان حاضر تجارت خودش عاملی برای رشد اقتصادی است.

هرچقدر تعرفه گمرکی کمتری برای تأمین مواد اولیه کمتر و برای محصول نهایی بیشتر وضع شود آن زمان می‌توان انتظار داشت جریان کالای ساخت داخل به گردش بیافتد و سیاست جایگزینی واردات کمرنگ‌تر شود.

اقداماتی پیش‌از این برای بهبود وضعیت بخش مولد انجام شده است که اگر این اقدامات مؤثر می‌بود تولید تا امروز نتیجه آن را می‌دید.

نه اینکه همه اقدامات غلط بوده باشد ولی موانع زیادی از سر راه تولید برداشته نشده است. اگر واردات کالایی ممنوع می‌شود ولی به‌صورت غیررسمی وارد کشور می‌شود یا کالایی که صادرات آنها از کشور ممنوع می‌شود ولی همچنان خارج می‌شود، مسلما نشان می‌دهد که سیاست‌ها تاثرگذار در حوزه تولید نبودند.

البته نمی‌توان به‌صورت کلی درباره همه اقدامات نظر داد، اما برخی از قوانین و سیاست‌گذاری‌ها وجود دارند که مانع تولید داخلی از طریق کند شدن ترخیص مواد اولیه یا سایر موارد شده‌اند. قوانین گمرکی به‌ویژه در این زمینه نیاز به بازنگری دارند. برنامه‌ریزی برای رشد تولید درحال انجام است اما باید تصویر روشنی از وضعیت امروز وجود داشته باشد تا طبق هدفی که برای آن تعریف شده، مثلا تعرفه‌های گمرکی را تعیین کنند.

بسیاری از مشکلات اقتصادی و تصمیمات هستند که مانع چرخش چرخ تولید شده و این موارد باید در سیاست‌گذاری‌ها درنظر گرفته شود. مشکل تولید ما هزینه‌های تمام‌شده محصول است که از یک سمت تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد که مواد اولیه تولید را گران‌تر می‌کند، نمونه بارز این اتفاق تاثیرگذار بر نهاده‌های دامی است که تأثیر آن را در محصول نهایی یعنی قیمت مرغ می‌بینیم و از طرفی گلایه‌های تولیدکننده را داریم که نسبت به هزینه‌های بالای تولید معترض هستند.

از طرفی هم کالاهای تولید داخل همیشه از واردات لطمه ببیند، یعنی واردات کالاهایی که تولید داخل دارند صدمات زیادی را به بخش مولد وارد می‌کنند، حالا یا این کالاها از نظر کیفتی یا قیمتی ممکن است که رقیب سرسخت‌تری برای کالاهای داخلی باشند و از این رو هم باید قوانین و تصمیمات و سیاستگذاری‌ها بازنگری شوند.