مرکز آمار جزئیات تورم دی سال جاری را به تفکیک استان‌های کشور اعلام کرد.

به گزارش درآمد نیوز مرکز آمار جزئیات تورم دی سال جاری را به تفکیک استان‌های کشور اعلام کرد.

به گزارش  درآمد نیوز، طبق این گزارش نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کل کشور معادل ۴.۳ درصد بوده است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵.۶ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۲.۱ درصد گزارش شده است.

بر این اساس، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور ۵۱.۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۶۶.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴۳.۹ درصد) است.

همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی سال ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به عدد ۴۶.۳ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (۵۱.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (۴۱.۳ درصد) است.