سال ١٣٩٩ در میان مصالح ساختمانی گروه‌های”آهن­‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره”، “سنگ” و “تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی” به ترتیب با ١١٩,۶، ٩۴.٧ و ٩٢.٨ درصد دارای بیشترین تورم سالانه بوده‌اند.

به گزارش درآمد نیوز، گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ١٣٩٩ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) منتشر شد. بنا بر این گزارش، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ١٣٩٩ با ٧۶,۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل (١٣٩٨)، به عدد ٧۴۶.٩ رسید، در حالی‌ که این شاخص در سال ١٣٩٨ معادل ۴٢٣.۴ بوده که نسبت به سال ١٣٩٧، ٣۵.١ درصد افزایش یافته بود.

روند شاخص مذکور در تمامی فصل‌های سال مورد بررسی (١٣٩٩) افزایشی بوده، به طوری که بیشترین افزایش فصلی این شاخص، در فصل تابستان با ٣٠.٣ درصد و کمترین افزایش فصلی آن در فصل زمستان با ۶.١  درصد افزایش همراه بوده است.

سال ١٣٩٩ در میان گروه‌های اجرایی گروه‌های”آهن­‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره”، “سنگ” و “تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی” به ترتیب با ١١٩,۶، ٩۴.٧ و ٩٢.٨ درصد دارای بیشترین تورم سالانه بوده‌اند. گروه‌های “خدمات”، “شیشه” و “نقاشی ساختمان” نیز به ترتیب با ٣۵.٢، ۴٣.۴ و ۵٣.۵ درصد افزایش، کمترین تورم سالانه را به خود اختصاص داده‌اند.

گروه‌های “آهن­‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره”، “سیمان، بتن، شن، ماسه” و “سنگ” به ترتیب با ١١٩,۶، ٨٠.٣ و ٩۴.٧ درصد تورم بیشترین تاثیر را در تورم کل سال ١٣٩٩ نهاده‌های ساختمانی شهر تهران داشته‌اند.

شاخص گروه‌های “گچ و گچ‌کاری”، “شیشه” و “شیرآلات بهداشتی” نیز به ترتیب با ۶١.٩، ۴٣.۴ و ۶٠.١ درصد تورم، کمترین تأثیرگذاری را در تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی شهر تهران داشته‌اند. در این تأثیرگذاری علاوه‌بر تغییرات قیمت، ضریب اهمیت گروه مورد نظر در کل گروه‌های نهاده‌های ساختمانی نیز موثر می‌باشد.