این بازدید با همکاری موزه بانک، ایکوم و انجمن سیاره زمین در قالب یک کارگاه آموزشی یک روزه و با هدف ارتقای سواد مالی کودکان کار برگزار شد.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بازدید با همکاری موزه بانک، ایکوم و انجمن سیاره زمین در قالب یک کارگاه آموزشی یک روزه و با هدف ارتقای سواد مالی کودکان کار برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی کودکان علاوه بر آشنایی با تاریخچه بانک ملی ایران و بازدید از بخش های مختلف موزه ، با مفاهیمی مختلف بانکی آشنا شدند.

گفتنی است در پایان این بازدید، بچه های کار و کودکان افغان کاردستی های خود را به موزه بانک ملی ایران اهدا کردند و کانون جوانه های این بانک نیز با اهدای هدایایی از حضور آنان در موزه بانک ملی ایران تقدیر کرد.