درآمدهای عملیاتی برای بانکها و مؤسسات اعتباری از بیشترین اعتبار و اتکاء برخوردار است زیرا این درآمدها مختص فعالیت آنها در چهارچوب وظایف بانکداری بوده که کاهش و افزایش آن می تواند متر و معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد مدیران بانکی در جهت افزایش نقدینگی و جذب سپرده باشد.

درآمدهای عملیاتی برای بانکها و مؤسسات اعتباری از بیشترین اعتبار و اتکاء برخوردار است زیرا این درآمدها مختص فعالیت آنها در چهارچوب وظایف بانکداری بوده که کاهش و افزایش آن می تواند متر و معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد مدیران بانکی در جهت افزایش نقدینگی و جذب سپرده باشد.

به گزارش  درآمد نیوز، رشد چشمگیر بانکهای خصوصی از دهه ۸۰ رقابت این بانکها در جهت کسب اعتماد مردم و افزایش سپرده گذار را به اوج خود رساند. این مسئله باعث شد تا برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری برای کسب جایگاه بیشتر در بین مردم اقداماتی را در دستور کار قرار دهند که آسیب های آن به زودی مشخص شد و هنوز تبعات آن در برخی بانکها به خوبی عیان است. یکی از این اقدامات پرداخت سودهای نامتعارف بود که عملاً شبکه بانکی کشور را روبروی انتقادات زیادی قرار داد هرچند که هنوز راه زیادی تا مرتفع کردن کامل این معضل باقیست اما اقدامات انجام شده در این باره خصوصاً از اواسط دهه ۹۰ قابل تحسین بود.

این اصلاحات سبب شد تا بسیاری از بانکهای کشور به فکر اصلاح روشهای درآمدزایی درچهارچوب فعالیتهای بانکی داشته باشند لذا سیر تحول درآمدزایی با تکیه بر افزایش کیفیت خدمات آغاز و با این تغییر صورتهای مالی بانکها در بخش سود سپرده ها با تعدیل همراه شد.

رشد ۷۸ درصدی درآمدهای عملیاتی بانک تجارت

یکی دیگر از معضلات شبکه بانکی افزایش بی رویه املاک مازاد و شرکتهای زیرمجموعه بود هرچند که برخی از این شرکتها در قالب تهاتر به سبب مشارکت در طرحهای عمرانی دولتی و یا بخش خصوصی به بانکها سپرده شد اما در عین حال روند افزایش این موارد با تذکر رهبر انقلاب رو به بهبودی گذاشت و صد البته که هنوز جای زیادی برای اصلاح دارد.

بانک تجارت که این روزهای هرگز قابل مقایسه با سنوات گذشته خود نیست و با تبدیل کردن زیان انباشته قابل توجه به سود انباشته گام بزرگی در نظام بانکی برداشت در سه ماهه نخست سال با خلق درآمدهای عملیاتی قابل توجه و افزایش آن نسبت به مدت گذشته سال قبل نوید روزهای خوبی را می دهد.

این بانک جدا از اینکه در چهارچوب عمل به قانون رفع موانع تولید در دو سه سال گذشته بارها اقدام به فروش اموال مازاد خود کرد و آنچه در صورتهای مالی بانک تجارت قابل توجه است برتری ۲۹ درصد درآمد تسهیلات نسبت به سود سپرده ها در پایان سه ماهه نخست سال است.

بانک تجارت در پایان سه ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۲۸.۳۵۶ ریال درآمد تسهیلاتی داشته و ۹۹.۵۸۵ ریال سود سپرده پرداخت کرد. پایان بهار سال جاری بانک تجارت درآمد عملیاتی خود را به ۴۷.۳۱۹ میلیارد ریال رساند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۷۸ درصدی را نشان میدهد.