شاخص تولید صنایع بورسی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۷ درصد رشد کرده است.

شاخص تولید صنایع بورسی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۷ درصد رشد کرده است.

به گزارش خبرنگار درآمد نیوز، شاخص تولید صنعتی، مشخص کننده تغییرات تولید در بیش از ۲۸۰ شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس با سهم بیش از ۵۰ درصدی از کل تولید صنعت ساخت کشور است.

بررسی شاخص تولید صنایع بورسی حاکی از آن است که استمرار رشد مثبت شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی برای پنجمین ماه متوالی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۷.۷ درصد رسیده است.

در بین صنایع مختلف بورسی، گروه خودرو و قطعات بیشترین رشد تولید را با حدود افزایش تولید ۲۴ درصدی ثبت کرده است.

جایگاه دوم بیشترین تولید به گروه محصولات فلزی رسید که رشد تولید حدود ۲۳ درصدی را ثبت کرده است و جایگاه سوم با حدود ۲۱ درصد رشد به گروه منسوجات اختصاص یافت.

در بین صنایع بورسی فقط دو گروه رشد منفی داشتند که البته این افت بسیار اندک بود، که شامل گروه‌های صنایع شیمیایی و صنایغ غذایی است، صنایع شیمیای به دلیل افت قیمت کامودیتی‌ها رشد منفی را ثبت کرده اند و صنایع غذایی به دلیل حذف ارز ترجیحی و افزایش شدید قیمت کالا‌ها به ناچار رشد تولید منفی را ثبت کرده اند.

لازم به ذکر است که شاخص کل بورس در مهر ماه ۱۴۰۱ نسبت به مهر ماه سال ۱۴۰۰ رشد ۷.۷ درصدی را ثبت کرده است. بدین ترتیب شاهد تقویت بنیادی شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۱ هستیم.

گروه خودرو بیشترین رشد تولید را در بازارسرمایه ثبت کرده اند

کاهش موجودی انبار صنایع بورسی در مهر ۱۴۰۱

در ماه مورد بررسی به طور متوسط در صنایع بورسی موجودی انبار‌ها کاهش یافته است، با توجه به رشد مثبت شاخص کل تولید، کاهش موجودی انبار نشان دهنده بالاتربودن رشد فروش از رشد تولید و همچنین افزایش تقاضای موثر نسبت به تولیدات فعلی صنعتی است.

تغییر در موجودی انبار در مهر ۱۴۰۱ در صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و صنایع غذایی، مثبت و در مقابل در گروه‌های صنایع خودرو و قطعات و صنایع دارویی منفی بوده است.

برای دومین ماه متوالی شاهد استمرار رشد بیشتر شاخص تولید در صنایع بورسی با صادرات محوری شدید در مقایسه با صنایع بورسی با صادرات محوری کم، هستیم.

همچنین برای دومین ماه متوالی شاهد رشد بالا و نزدیک به ۱۵ درصدی شاخص تولید در صنایع با محوریت بالای واردات هستیم.

البته در مقابل شاهد استمرار رشد منفی شاخص تولید در صنایع با محوریت کم واردات نیز بوده ایم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در مهر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل، شتاب رشد شاخص تولید کالا‌های سرمایه‌ای به بیش از ۴۰ درصد رسیده است و در مقابل سرعت رشاد شاخص تولید کالا‌های واسطه‌ای حدود ۳ درصد کاهش یافته است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مهر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل تولید کالا‌های مصرفی افزایش داشته است.

رشد اسمی سود صنایع بورسی به ۲۱ درصد رسیده است

یکی از نکات قابل تعامل در شاخص تولید صنایع بورسی، «رشد اسمی» سود صنایع بورسی در نیمه نخست ۱۴۰۱ در مقایسه با نیمه اول سال ۱۴۰۰ است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که به طور متوسط سودآوری کل صنایع بورسی طی نیمه نخست ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۸ درصد افزایش یافته است.

در این بین بالاترین سود متعلق به گروه صنایع تولید فرآورده‌های نفتی با حدود ۱۷۳ درصد است و گروه خودرو و قطعات با رشد اسمی ۸۵ درصدی در جایگاه دوم ایستاده است و محصولات غذایی به رشد ۶۱ درصدی جایگاه سوم را در رشد تولید به خود اختصاص داده است.

کمترین رشد شاخص تولید صنایع بورسی متعلق به صنایع فلزات اساسی با رقم منفی ۱۳.۲ درصدی است.

در پایان لازم به ذکر است که در نیمه نخست ۱۴۰۱ از بین شرکت‌های بورسی، تعداد ۴۹ شرکت زیان ده و ۴۱۷ شرکت سودده هستند.

گروه خودرو بیشترین رشد تولید را در بازارسرمایه ثبت کرده اند

نویسنده: مرتضی ابراهیمی