خط لوله گاز از نیجریه سرچشمه می‌گیرد و از چندین کشور در امتداد سواحل غرب آفریقا می‌گذرد.

خط لوله گاز از نیجریه سرچشمه می‌گیرد و از چندین کشور در امتداد سواحل غرب آفریقا می‌گذرد.

به گزارش درآمد نیوز و به نقل از الجریزه – جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (CEDEAO)، مراکش و نیجریه در شهر رباط مراکش یادداشت تفاهمی در مورد خط لوله گاز نیجریه – مراکش امضا کردند.

۱۳ کشور آفریقای غربی توافق نامه خط لوله گاز نیجریه به مراکش را امضا کردند

به موجب امضای این تفاهم نامه، کشورهایی که این خط لوله (۱۳ کشور) از آن عبور خواهد کرد، برای مشارکت در فعال سازی این پروژه متعهد می شوند که پس از اتمام، در مرحله اول گاز کشورهای گروه و در مرحله بعد به اروپا خواهد رسید.