بانک مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، تعداد پنج هزار و ۷۳۵ فقره تسهیلات در قالب مشارکت مدنی، فروش اقساطی، جعاله و مرابحه معیشتی به مبلغ بیش از دو هزار و ۵۲۲ میلیارد ریال به آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه پرداخت کرده است.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از بانک مسکن-هیبنا؛ بانک مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، تعداد پنج هزار و ۷۳۵ فقره تسهیلات در قالب مشارکت مدنی، فروش اقساطی، جعاله و مرابحه معیشتی به مبلغ بیش از دو هزار و ۵۲۲ میلیارد ریال به آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه پرداخت کرده است.

بانک مسکن طی سالهای اخیر در بخش پرداخت تسهیلات به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه همچون سیل و زلزله کارنامه موفقی از خود به جای گذاشته است به طوری که آسیب دیدگان این حوادث درسالهای اخیر در بخش بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی و تامین امور معیشتی از طریق پرداخت تسهیلات بانک مسکن حمایت شده اند.

پرداخت تسهیلات‌ در بخش‌ حوادث غیرمترقبه جزو مسئولیت اجتماعی بانک مسکن محسوب می شود و این بانک به عنوان تنها بانک تخصصی در حوزه مسکن و ساختمان؛ برای کاهش آسیب و خسارت های وارد شده به هموطنان در این حوادث، به ارائه تسهیلات به این افراد نیز می پردازد.